Bram van der Beek, dirigent

Dirigent Bram van der Beek (11-10-1960) volgde zijn opleiding in Enschede, Zwolle en Amsterdam. Naast de bijvakken volgde hij hoofdstudies solozang en koordirectie. Daarnaast volgde hij enkele jaren de studies kerkmuziek, trompet en orkestdirectie.
Hij studeerde af voor de diploma's hoofdvak koordirectie (bij Chris Fictoor en Kees Stolwijk)  en het hoofdvak solozang (bij Lodewijk Meeuwsen en Kevin Smith).
Bram is dirigent van uiteenlopende koren in Twente, waaronder het Twents Liturgie Koor verbonden aan het bezinningscentrum de Zwanenhof en het Borns kleinkoor (in Borne).

Tevens leidde hij verschillende ensembles binnen de muziekschool De Triangel, Centrum voor Muziek en Dans, te Neede waar hij als docent solozang en koorvorming aan verbonden was.

Uit deze zangpraktijk heeft hij rijkelijk kunnen putten: met veel succes werd voor uitverkochte zalen de musical Belle en het Beest uitgevoerd met zangers van de Triangel en leden van het Twents Liturgie Koor.

Hij was bij deze muziekschool vele jaren dirigent van het vrouwenkoor Femmes Vocales. Tevens was hij vele jaren dirigent van het Twents Byzantijns Koor waar hij zich specialiseerde in de Oost-Europese muziek.

Hij geeft op freelance basis lessen directie en bij verschillende koren stem/koorvorming. Tevens verzorgt hij regelmatig lezingen.

Onder zijn leiding vond tweejaarlijks in Neede en Borne de uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach plaats met medewerking van solisten van het Nederlands Kamerkoor, Messa di Voce en het barokorkest Florilegium Musicum.

Daarnaast treedt hij regelmatig op als zangsolist. Momenteel is hij als docent solozang, koor- en stemvorming verbonden aan de muziekschool te Hengelo.
Zowel in Neede als in Hengelo coach(te) hij zangers ter voorbereiding op een hoofdstudie zang aan het conservatorium. Enkele studenten konden daardoor doorstromen naar conservatoria in Utrecht en Den Haag. Ook zette hij meerdere keren studenten in opleiding of pas afgestudeerden in als solist en coachte hen daarin.

Toegang tot het Ledenportaal

Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.