Jos BeundersPianist Jos Beunders volgde pianolessen van Annie Tielbeek (Raalte) en Everhard Krukkert (Deventer). Hij deed vanaf zijn elfde ervaring op als begeleider, eerst als organist in de parochiekerk.

Tijdens zijn middelbare schooltijd leerde hij improviseren als pianist van een balletschool. Hij speelde in diverse ensembles, waaronder een jazzcombo en een salonorkest.

Het begeleiden van solisten, waaronder dochter Yvonne en kleine groepen, zoals de dames van Damessimo doet hij met plezier. Daarnaast is hij pianist van het gezelschap Vocalise, dat de afgelopen vijftien jaar vele optredens verzorgde in het Oosten van het land.

Sinds een paar jaar is daar het koor Opus '94 bijgekomen. Ook bij het Twents Liturgiekoor, verbonden aan de Zwanenhof, zit hij achter de vleugel.

Jos Beunders is onderwijzer in groep 8 op een basisschool in Borne en is daar tevens vakleerkracht muziek.

Toegang tot het Ledenportaal

Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.